STĚHOVÁNÍ BRNO - Josef HRADSKÝ

...

Stěhovací náčiní

Pomůcky pro stěhování či přepravu materiálu a předmětů

Stěhovací popruhy

musí mít vysokou pevnost v tahu, ale nízkou tažnost. Těmto požadavkům vyhovují příze z bavlny, lnu, konopí nebo juty či tzv. ramie. Téměř veškeré syntetické materiály mají vyšší pevnost. Tažnost je avšak u modifikovaných druhů minimálně trojnásobná oproti přírodním vláknům (minim. 10 % : 1 až 3%).

Použítí může být u některých typů popruhů komplikované. Stěhovací popruhy se užívají také pro přenášení objemných či těžkých předmětů. Takovým popruhům se říká kurt nebo-li gurt. Nějčastěji jsou používány ke stěhování různých předmětů a materiálů.

 

Rudl

je dvoukolový ruční vozík určený k manipulaci s rozličnými předměty v krabicích či bednách. Kolmá trubková konstrukce směrem k zemi ve standardní poloze přechází nahoře do dvou rukojetí. Dole je svisle k nosné konstrukci upevněna plošinka pro náklad. Rudl jezdí na dvou kolech, jenž jsou osazeny ve spodní části konstrukce. Rudl je univerzálním manipulačním prostředkem, který je levný a dostupný. Jeho obsluha nevyžaduje nějaké složité zácviky. Mnoho nákladních vozů používá k rozvozu různého zboží právě rudl jako své tradiční vybavení. Spolu s hydraulickým zvedacím čelem dává možnost nakládání a skládání daného zboží kdekoli, bez dalších manipulačních prostředků. Běžné provedení těchto rudlů je určeno k provozu pro rovné pevné plochy. K manipulaci po schodech byla zkonstruována verze rudlu, kde nejsou namontována kola, ale hvězdice se třemi či pěti kolečky. Umožňuje to překonat nerovnosti jako třeba schody apod. Rudl je často používán stěhovacími firmami pro snadnou manipulaci a lehké ovládání směru.

Nízkozdvižný vozík

(tzv. paleťák), je ručně vedený dopravní prostředek, který je poháněný lidskou silou či elektrickým pohonem. Je používán pro manipulaci paletami či bednami, jenž jsou k tomu uzpůsobené a mají k tomu vytvořené nabírací otvory. Manipulovat s ním je možné na rovných plochách (např. výrobní, skladové haly, nakládací rampy atd.). Jednotlivé druhy nízkozdvižných vozíků jsou rozměrově uzpůsobeny pro manipulaci převážně s tzv. europaletami. Má to vliv na danou konstrukci ostatních typů palet. Konstruují se často tak, aby bylo možné manipulovat s nimi se stejnými vozíky, ikdyž nedodržují veškeré rozměry těchto europalet. Nízkozdvižné vozíky operují jen na zpevněných rovných plochách. Neumožňují totiž stohovat palety na sebe či zakládat je do regálů.

Vysokozdvižný vozík (tzv. ještěrka)

je mobilní dopravní zařízení používané často pro logistiku, stavebnictví, lesnictví atd. pro vertikální manipulaci s daným materiálem. Podobné manipulační stroje jsou ruční či elektricky poháněné nízkozdvižné vozíky anebo zařízení k překládání kontejnerů. Vysokozdvižný vozík ovládá řidič, jenž s vozíkem manipulije. Pohon vozíku je zajišťuje spalovací či elektrický motor. Spalovací motory jsou benzínové nebo dieselové. Mohou být i na pohonný plyn propan anebo CNG, jenž se užívá pro pohon výjimečně. Vozíky elektrické či na plyn jsou používány i v uzavřených prostorách. Elektrický pohon je vhodný díky nulovým emisím. Potřebuje akumulátor, kde se jeho vysoká hmotnost užívá jako protiváha nákladu. Využívají se stejnosměrné motory a asynchronní s měničem. Elektrický motor funguje též jako motorová brzda. Vysokozdvižné vozíky se otáčejí s malým poloměrem. Prostor pro otočení je o málo větší než délka vozíku. Řídící náprava je zadní. Nosnost vozíků je od několika stovek kilogramů až k několika tunám. Výška zdvihu sahá až k 6-ti metrům.

Bedna

je běžný předmět sloužící pro každodenní potřeby. Je zhotovený převážně ve tvaru kvádru užívaný ve všech oblastech lidského života, hlavně k transportu či uchovávání rozličných předmětů nebo hmot. Bedny mohou mít různou velikost, účel, barvu i provedení. Mohou být zhotoveny z plastu, dřeva, papíru anebo kovového plechu. Speciální typy beden slouží jako přepravky pro různé druhy předmětů. Jsou vhodné a často se užívají ke stěhování domácností.

Europaleta

je právě v Evropě rozšířená transportní paleta. Je to detailně normovaná, dřevěná plochá paleta o ploše 0,96 m2, s mírou 1200 × 800 ×144mm, což značí délku × šířku × výšku. Váha palety je nejčastěji od 20 do 24 kg dle stupně vlhkosti daného dřeva. Je spojená 78 speciálními hřebíky. Europaleta je čtyřstranná paleta. Může být uchopena ze všech čtyř stran běžným manipulačním zařízením či vysokozdvižným vozíkem a poté transportována na určené místo. Manipulace s nizkozdvižným vozíkem je možná z obou kratších stran díky uzavření delších stran. Europaleta odpovídá běžným železničním předpisům Mezinárodní železniční unie i předpisům "European Pallet Association". Europalety nejsou většinou ukládány do tzv. ISO-kontejnerů, jelikož rozměry europalet, odvozené od rozměrů železničních vagónů, kontejnerům bohužel nevyhovují. Nelze využít "drahý" prostor v kontejneru. Neshoda je vyvolaná rozdílnými systémy délkových měr v Evropě, odkud jsou europalety a v USA, odkud pocházejí kontejnery.

Joomla SEO powered by JoomSEF