STĚHOVÁNÍ BRNO - Josef HRADSKÝ

...

Stručně z historie města Brno

Počátek

Nejstarší doklad lidského osídlení na území Brna je opracovaný kámen, jenž byl nalezen na Červeném kopci a je starý cca 700 000 let. Na území Brna žil i člověk kromaňonský. Významné naleziště s dokladem o osídlení za starší doby kamenné je Stránská skála, kde jsou doklady osídlení i z období pozdějších (eneolit). Počátkem mladší doby kamenné (neolit) byl prostor Brna osídlen stále. V některých obdobích pravěku i ve středověku zde existovaly sídelní útvary centrálního významu. Významná archeologická naleziště jsou třeba Bystrc, Hradisko u Obřan, Staré Zámky u Líšně, Holásky, Řečkovice, Kotlářská ulice. Bohaté na archeologické nálezy je však celé území Brna, jelikož Brněnská kotlina byla velmi příhodná k osídlení. Během stavebních prací na univerzitním kampusu v městské části Bohunice byly v roce 2007 nalezeny pozůstatky opevněné osady z mladší doby kamenné (stáří 6 až 8 tisíc let). Z odborného archeologického průzkumu byly nalezeny pozůstatky dobové keramiky, úlomky pazourků, kostí apod. Usuzuje se, že se jednalo o osadu kupců a lovců, kteří ovlivňovali dění v širokém okolí. Existují dohady, že osada mohla být obehnána vodním příkopem, ale pro to není dostatek důkazů. Na území historického jádra Brna bylo zaznamenáno osídlení eneolitické, ze starší (pozdní) doby bronzové a halštatu. Pozornost si zaslouží ojedinělé hroby (9. století). Trvalé osídlení počíná ve 12. století, a to v jižní části (mezi dnešním náměstím Svobody a ulicí Nádražní). V poslední době byly získány doklady využívání jižních svahů při ulici Pekařské v tomto období. Bohaté pravěké osídlení počátkem eneolitu bylo zaznamenáno také v širším prostoru Dornychu.

Středověk

Roku 1641 bylo Brno uzákoněno hlavním městem Moravy. Čtyři roky poté bylo obléháno švédskými vojsky. O sto let později, r. 1742, bylo Brno bez úspěchů obléháno pruskými vojsky. Průmysl se začal rozvíjet od r. 1763. Tehdy byla založena první textilní manufaktura. O 14 let později bylo založeno i brněnské biskupství.

Novověk

Roku 1805 prošla Brnem vojska Napolenona Bonaparteho, který zde nocoval před slavnou bitvou u Slavkova. V roce 1817 bylo císařským dekretem Františka I. založeno Františkovo muzeum, dnešní Moravské zemské muzeum. Jde o druhou největší a zároveň druhou nejstarší muzejní instituci v ČR. Roku 1839 bylo město spojeno s městem Vídeň železnicí. V roce 1846 bylo zavedeno veřejné osvětlení plynovými lampami a roku 1847 byl v Brně zaveden telegraf. Dne 6. července 1850 bylo k Brnu připojeno 20 dalších katastrálních území. Jeho rozloha se rozšířila na 1 732 hektarů. Brno bylo rozděleno na 4 samosprávné okresy. V jejichž čele stály okresní výbory s představeným a náměstkem. V srpnu roku 1869 byl zahájen provoz koňské pouliční dráhy. Roku 1873 byla otevřena první vysoká škola v Brně. V letech 1881 až 1882 bylo vybudováno nové městské divadlo a zároveň osvětleno jako první evropské divadlo elektrickými žárovkami T. A. Edisona. Krátce na to bylo založeno první české knihkupectví Joži Barviče. 19. století přineslo založení Vysokého učení technického.

V Brně se existence čtyř okresních výborů neosvědčila, a tak byl 3. května 1905 vydán nový obecní řád pro město Brno, jenž okresní výbory rušil. Do čela každého okresu volilo městské zastupitelstvo jednoho představeného a dva náměstky.

Období První republiky

S první republikou bylo 6. listopadu 1918 převzato Brno do českých rukou. O rok později, 28. ledna vznikla Masarykova univerzita a poté téhož roku Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. V dubnu 1919 byla k Brnu připojena další 2 města (Husovice a Královo Pole), i 21 dalších obcí (Bohunice, Brněnské Ivanovice, Černovice, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Juliánov, Jundrov, Kamenný Mlýn, Kohoutovice, Komárov, Komín, Lískovec, Maloměřice, Medlánky, Obřany, Přízřenice, Řečkovice, Slatina, Tuřany, Žabovřesky a Židenice), čímž vzniklo Velké Brno o rozloze 12 379 hektarů. 17. listopadu 1939 byly přepadeny vysoké školy v Brně nacisty a studenti odvlečeni do koncentračních táborů. Později se z Kounicových kolejí stala věznice, kde byly vykonávány popravy. Byly odsud vypravovány transporty do vyhlazovacích táborů. V roce 1944 byl k Brnu připojen městys Líšeň. Téhož roku bylo Brno několikrát terčem náletů a 26. dubna 1945 bylo město Brno osvobozeno Rudou armádou od německých vojsk. Na konci května byli němci vysídleni z Brna. Konal se také tzv. Brněnský pochod smrti (20 tisíc moravských němců na rakouské území), kde při tomto odsunu zahynulo 1691 lidí.

Za komunismu

1. ledna 1957 byla k městu Brno připojena rozsáhlá oblast Brněnské přehrady (části katastrů obcí Bystrce, Kníniček, Rozdrojovic, Moravských Knínic, Chudčic a Veverské Bítýšky) o rozloze 3 180hektarů. Rok 1958 odstartoval leteckou dopravu v Brně. Bylo zbudováno mezinárodní letiště Brno-Tuřany. 1. července 1960 byly k městu připojeny obce Bystrc, Holásky, Kníničky, Mokrá Hora a část katastru Moravan. Roku 1965 bylo zbudováno i nové divadlo, Janáčkova opera. V letech 1966-1969 byla na území Brna provedena rozsáhlá katastrální reforma. 1. září 1970 byly k Brnu připojeny obce Bosonohy, Dvorska, Chrlice, Ivanovice u Brna, Jehnice, Ořešín, Soběšice a Žebětín. Jako zatím poslední byl k Brnu 1. července 1980 připojen Útěchov. V roce 1987 byla vybudována závodní trať Masarykův okruh.

Více o Brně ...

 

Další zajímavé odkazy:

 

 


Joomla SEO powered by JoomSEF